Transtema Group AB tecknar avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Fiberdata AB

Fiberdata AB, (”Fiberdata”), med säte i Gävle, etablerat 1982, är en av landets starkaste oberoende systemintegratörer. Fiberdata har ett brett sortiment för stadsnät och operatörer, från konsulttjänster och produkter till support och drift.

Förvärvet innefattar också fastigheten ”AreaX”, Fiberdatas toppmoderna datorcenter på 800 kvm, inhyst i ett bergrum.

Fiberdata har 34 anställda. Bolaget omsatte 2016-01-01 till och med 2016-12-31 ca 78 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca 4,6 MSEK.

Säljare av Fiberdata AB är Sweden Carnica Group AB. VD i bolaget är Niclas Sonesson. Bolaget drivs vidare som innan förvärvet.

”Fiberdata och AreaX blir ett starkt tillskott till koncernen. Vi får tillgång till en fullskalig driftcentral, bemannad 24/7/365, en toppmodern datorhall samt en kraftig förstärkning av koncernens totala teknikerbjudande. Vi ser direkta synergier mellan koncernens olika bolag, där bland annat Fiberdatas erbjudande inom drift och underhåll direkt förstärks via vår nationella organisation av tekniker”, säger Magnus Johansson, VD i Transtema Group.

Fiberdata kommer tillsammans med Transtema att utvecklas till en stark och uthållig partner till våra gemensamma och framtida kunder, säger Lars Carlqvist, Styrelseordförande i Fiberdata AB.

 

Om Transtema:

Transtema arbetar med produkter och tjänster inom kommunikationsnät. Företaget är en av de ledande leverantörerna inom projektering, byggnation, underhåll och övervakning av infrastrukturer för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Företaget erbjuder dessutom datacenter och molntjänster.