Fiberdata tecknar driftavtal med Lunet AB

Lunet AB har drivit och utvecklat fibernät sedan 90-talet och har ett av landets största Fibernät. Med hög kompetens och teknik i framkant är Lunet AB ett av landets ledande stadsnät.

Driftuppdraget som Fiberdata kommer att leverera är inriktat på att understödja den befintliga organisationen med övervakning och driftåtgärder under kvällar, nätter och helger. Fiberdata är bemannade dygnet runt där personal aktivt agerar på larm och händelser i nätet.

Fiberdata har under de senaste 10 åren ansvarat för drift och övervakning av många stora nät runt om i Sverige. Våra skiftarbetande NOC tekniker har en unik förmåga att agera på elfel och nätstörningar eftersom dom faktiskt är vakna dygnet runt och arbetar 100 % dedikerat med nätdrift.

”Att vi nu även fått äran att komplettera och understödja Lunets organisation under helger och natt är ett både prestigefullt och viktigt uppdrag för oss. Vi ser fram emot ett spännande och givande samarbete”, meddelar Niclas Sonesson, VD på Fiberdata AB

Fiberdatas NOC-personal har lång erfarenhet och bred kompetens avseende drift- och övervakning av stora nät. Fiberdata har en av landets säkraste övervakningscentraler gällande UPS, Skalskydd och redundans med en anläggning placerad i ett underjordiskt bergrum.

”Vi förstår vikten av hög tillgänglighet dygnet runt av en samhällskritisk infrastruktur.  Fiberdata erbjuder en lösning som gör det möjligt för oss som bredbandsleverantör att räcka till resursmässigt, vara effektiva och samtidigt hålla en fortsatt hög tillgänglighet till våra kunder. För oss är det viktigt att vår driftpartner har en riktig bemanning dygnet runt och lång erfarenhet av nätdrift”, säger Tomas Sundström, VD på Lunet.

Om Lunet

Lunet bygger och tillhandahåller ett öppet stadsnät i Luleå och är ett av Sveriges större stadsnät idag. Utbyggnaden av fibernätet påbörjades redan 1997. Lunet AB bildades 2007 och ägs av Luleå Energi och Lulebo. Stadsnätet har idag en kapacitet på 10Gbit/s och obegränsade möjligheter för utbyggnad. Lunet har lösningar för villaägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter, för små som stora företag, offentlig sektor samt marknadens telekomoperatörer.

Om Fiberdata

Som pionjär och med tekniken som dragkraft är Fiberdata idag en av landets starkaste oberoende systemintegratör. Typiska kunder är operatörer, energibolag och kommuner som vill erbjuda bredbandsanslutningar på sina respektive orter.