Fiberdata hjälper Öppna Stadsnät AB att uppgradera till 100G

Under hösten 2018 kommer Stadsnätsbolaget och Öppna Stadsnät att uppgradera sitt stamnät till 100Gbps. Designen gör det enkelt att addera ytterligare kapacitet när behoven ökar.

Lösningen som implementeras är baserad på nätverksutrustningen NGN S12700 från Huawei. Noderna är bestyckade med fullt redundanta kort för att erhålla en optimal tillförlitlighet och driftsäkerhet.

Öppna Stadsnät har en mycket hög penetration av slutkunder anslutna med högre hastigheter mellan 250 och 1000Mbps. Nätet fortsätter nu att vara ett av branschens modernaste och mest framtidssäkra där den nya plattformen säkerställer att inga kunder kommer att lida av flaskhalsar under överskådlig framtid.

”Vi investerar mycket tid och pengar i vår infrastruktur och vår inställning är att vi alltid skall erbjuda marknadens bästa kapacitetsförutsättningar. Våra kunder ställer stora krav på tjänsternas kvalitet och tillgänglighet. Med leveransen från Fiberdata och Huawei får vi den mest kostnadseffektiva, skalbara och driftsäkra lösningen” säger Mauritz Ek som är Teknisk chef på Öppna Stadsnät.

I uppdraget ingår även att Fiberdata hjälper till med konfiguration och driftsättning.

”Vi har tillsammans med Öppna Stadsnät valt ut en mycket framtidsäker och skalbar lösning där vi står väl rustade mot kommande bandbreddsbehov och framtidens tekniska utmaningar” säger P-A Lindkvist som är Teknisk chef på Fiberdata.

 

Om Öppna Stadsnät

Öppna Stadsnät i är en kommunikationsoperatör med en tydlig affärsidé – att tillhandahålla neutrala och öppna stadsnät för att ge konsumenterna de allra bästa förutsättningarna vad gäller priser och utbud.

Mer information finns på www.oppnastadsnat.se

Om Fiberdata

Som pionjär och med tekniken som dragkraft är Fiberdata idag en av landets starkaste oberoende systemintegratör. Typiska kunder är operatörer, energibolag och kommuner som vill erbjuda bredbandsanslutningar på sina respektive orter.

Mer information finns på www.fiberdata.se.