Om Fiberdata

Som pionjär och med tekniken som dragkraft samt med människor som älskar den är Fiberdata idag en av landets starkaste oberoende systemintegratörer. Typiska kunder är operatörer, energibolag och kommuner som vill erbjuda bredbandsanslutningar på sina respektive orter.

Stark

Efter 30 år i en starkt konkurrensutsatt marknad är vi nu mer målmedvetna än någonsin och utgår vi från en av de mest driftsäkra datahallarna i världen. Denna kombination gör det möjligt för Fiberdata att leverera lösningar som ingen annan kan återskapa.

Klyftig

Med lång erfarenhet och hög kompetens strävar vi alltid efter att implementera de mest intelligenta och flexibla lösningarna. Vi anpassar dem klokt för att passa våra kunders nät och driftutmaningar.

Självsäker

Vår långa erfarenhet av komplexa nät och lösningar försäkrar oss om att vi tillför ett unikt värde. Genom vår personal och välbeprövade metoder visar vi för våra kunder att de valt rätt samarbetspartner.

Vi är ca 36 personer utspridda i landet som är redo att ta oss an uppdrag. Oavsett nätverkstopologier,

fiber, koppar eller trådlöst vill Fiberdata vara din självklara samarbetspartner. Vi utför allt från förstudier och konsulting till leverans av utrustning, driftsättning och utbildning. Om du vill kan vi även göra ett helhetsåtagande med drift och underhåll av just ditt nät.

Vi kan nätverk. Utmana oss gärna.

Vision

Vår vision är en bättre miljö där vi effektiviserar framtidens digitala samhälle genom ny teknik, centraliserad drift och skyddandet av kritiskt data i en bergsäker miljö.

Mission

Genom att sammanföra den bästa kombinationen av människor, lösningar , metoder och vår driftanläggning så är vi det självklara valet för företag, kommuner, stadsnät och operatörer.  Våra kunder kräver de mest kostnadseffektiva, pålitliga och säkra lösningar som marknaden har att erbjuda.

At the beginning of the day, all the way to
the end of the day, success depends on
people who never know when to stop.

A strong team for a strong network.
Powered by Totally Wow.

business8

Stadsnätsmarknaden

Vi är experter på nätverk. Vi erbjuder väl utvald utrustning, bygger och installerar rikstäckande unika lösningar samt utför drift och underhåll med bemanning dygnet runt. Vi är en totalleverantör efter att de fysiska kablarna är på plats

Kvalitet & miljö

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Vårt syftet med ett miljöledningssystem är att det ska vara ett stöd i miljöarbetet och ett instrument för att systematiskt genomföra ständiga förbättringar i verksamheten. I vår verksamhetsmanual har vi samlat övergripande styrdokument och rutiner utifrån kraven i ISO 9001.

Har du förbättringsförslag, frågor eller vill anmäla miljöpåverkande händelser kontakta oss på miljo@fiberdata.se

Göra karriär med oss?

Kontakta oss på:

Använd vårt formulär