Konsulttjänster

Fiberdatas nätverkskonsulter har varit med och designat
närmare 100 av Sveriges stadsnät genom åren.

Ingen kund är exakt likadan, och inte heller är de nätverk vi utvecklar
och underhåller åt dem. Våra nätverkskonsulter genomgår
ett kontinuerlig program för yrkesutbildning och certifiering på de flesta
kommersiellt tillgängliga produkter. Med en kombination av kunskap
om den senaste tekniken och vår långa erfarenhet,
identifierar vi på bästa sätt just din organisations behov och mål.

Leverera kapacitet och säkerhet är
nödvändigt för att uppfylla dina nätverksbehov idag, och genomföra en färdplan för din organisation att följa i morgon.

Våra konsulter tar hänsyn till detta när en ny design och arkitektur tas fram för nya eller befintliga bredbandsnät genom följande åtgärder:

  • Analys av befintligt nät och förslag till rationalisering
  • Presentation och förslag till införande av servicenod koncept
  • Förenkling av nätstruktur och design
  • Förenkling av nätets hantering och konfiguration.

 

 

 

Looking for the fastest, smartest, most
flexible, powerful way to future-proof your
network from a single source?
Here we are.

A strong team for a strong network.
Powered by Totally Wow.

consulting_2

Konsulter - Projektledare

Fiberdatas projektledare har mångårig erfarenhet av att jobba med
stora nätverksinstallationer och komplexa nätverks-/migreringsprojekt

Våra projektledare tar ett helhetsansvar för projektets planering och genomförande.
De ser till att budgeten bibehålls, risker bedöms korrekt, komplicerade problem åtgärdas, tidsplaner hålls, och strategiska mål uppnås.

Våra projektledare har mångårig erfarenhet av stora IT-projekt och utvecklas ständigt genom olika fördjupningar i kurser och nya projektverktyg.

För att hjälpa dig att nå dina mål behöver fasta kommunikationsvägar och rutiner upprättas. Samt att hårdvara, mjukvara och personal ständigt utvärderas så att rätt resurser alltid är på plats för att matcha omfattningen av ett komplext nätverket. Inklusive:

  • Ta fram aktivitetsplan, tidplan och budget
  • Ta fram teknisk lösning och design som möter kraven
  • Säkra rätt resurser för genomförandet
  • Löpande hantera externa beroenden och risker
  • Löpande statusrapportering till styrgrupp eller beställare
  • Säkra slutleverans inklusive dokumentation och acceptans från beställare.

Vill du veta mer?