NOC Tjänster

Fiberdatas Network Operations Center (NOC) tekniker
är fokuserade på en uppgift framför alla andra:
Att hålla ditt nätverk uppe utan avbrott.

Att arbeta med komplexa nätverksmiljöer kräver ett snabbt och kritiskt tänkande.
Fiberdatas Network Operations Center (NOC) tekniker är högutbildad personal
som ständigt övervakar våra kunders nät för att säkerställa att
högsta tillgänglighet bibehålls vid alla tidpunkter.

Vår drift- och övervakningscentral (NOC) är bemannad dygnet runt årets alla dagar. Med vårt flexibla övervakningssystem kan vi effektivt övervaka ert nät och era system.

Alla avvikelser från normalt driftläge identifieras omedelbart och vi kan vidta en rad olika åtgärder:

 • Kontakt via mejl, SMS eller telefon med stöd i vårt ärendehanteringssystem
 • Initial åtgärd, exempelvis omstart av en router eller annat nätelement
 • Utökad åtgärd, exempelvis djupare felsökning 
 • Aktivera och genomföra fältservice

At the beginning of the day, all the way to the end of the day, success depends on people who never know when to stop.

A strong team for a strong network.
Powered by Totally Wow.

noc

Vårt erbjudande om teknisk support är flexibelt och kan kopplas ihop med övriga drifttjänster för att skapa en helhetslösning för er.

Teknisk support i Öppna Nät, Stadsnät och Kapacitetsnät ställer extravaganta krav på kunskap, flexibilitet och ett analytiskt sinne. Många av våra kunder har dessutom en mycket blandad miljö av hårdvara. Vi hanterar dagligen utrustning från leverantörer som Huawei, Ericsson, Alcatel, HP, H3C, Extreme, Waystream, Cisco m.fl.

Vi erbjuder:

 • Felsökning av nät och kringliggande system
 • Felavhjälpning
 • Konfigurering av nät
 • Joursupport


 

Med tjänsten Performance management hjälper vi er att få bättre kontroll över belastningen i nätet

Genom att samla in data gör vi förebyggande insatser för att identifiera överbelastade komponenter i ert nät.  Efter analysering lämnar vi förslag på ett antal åtgärder för att hantera belastningsproblem innan de drabbar ert nät.

System för Performance management:

 • Verktyg med webbinterface
 • Funktioner för grafning av trafikmängder genom interface.
 • Funktioner för monitorering av systemresurser, t ex processorlast och minnesanvändning
 • Funktioner för generering av rapporter med trafik- och resursstatistik.
 • Funktioner för tröskelvärden.

 

De trafiktyper och resurser som mäts kan vara broadcast, multicast, errors samt summan av all trafik.

Trafikgrafning sätts upp i samråd med Kunden. Detta kan göras med ett värde för minimum resp. maximum och där larm genereras till övervakningssystemet om trafiken/resurser går över eller under dessa gränser. Detta ligger sedan till grund för belastningsrapporten som vi tar fram varje månad och redovisar vid varje driftmöte.

Vill du veta mer?