Marknad

Fiberdatas primära målgrupper är kommuner, stadsnät, operatörer och företag som äger eller driver interna och externa kommunikationsnät. 

Omvärldsbevakning är en viktig komponent
i vårt arbete för långsiktiga lösningar.

Fiberdata håller sig ständigt uppdaterade på hur vår och våra kunders marknader ser ut och vilka möjligheter och hot det finns i våra gemensamma verksamhetsområden.  Bredbandsutbyggnaden i Sverige börjar mattas av när vi nu närmar oss riksdagens bredbandsmål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Bredbandsutbyggnaden har i princip pågått sedan 90-talet och under tiden har både teknik och krav förändrats. Behoven av högre hastigheter och bättre kvalitet blir ständigt större liksom kraven på prestanda och tillgänglighet. Efterfrågan på IPv6 ökar bland både företag och privatpersoner och driftsäkerhet i både interna och externa får allt större betydelse för beslutsfattare. Vi ser därför ett växande behov av vår kompetens för att kunna uppdatera befintliga nät utifrån dagens och framtidens krav på kommunikation och driftsäkerhet.

Här beskriver vi, som exempel, fyra av våra stora målgrupper och vad vi ser som några av deras behov och utmaningar. Men varje utrustning och varje utmaning är unik och kräver många gånger unika lösningar. Med vår egen samlade erfarenhet och kompetens, tillsammans med våra samarbetspartners, kan vi möta de allra flesta behov kring nätverk och kommunikationslösningar.

Kommuner

Kommuners krav och behov av nätverkslösningar är ofta unika. 

Kommuner, regioner och landsting är komplexa organisationer som har flera olika krav och intressen att tillmötesgå. Inte minst när det kommer till service gentemot kommuninvånare eller besökare till kommunen. De har också en lagstadgad säkerhetsaspekt som många företag kan välja att lösa på annat sätt.

De utmaningar en kommun har att hantera när det kommer till service, säkerhet och tillgänglighet skiljer sig många gånger från standardiserade nätverkslösningar. Det vet vi genom erfarenhet och praktiskt arbete. Vi har arbetat med kommuner i över 20 år och har både insikt och kompetens kring hur offentliga organisationer fungerar. Vi vet vilka drivkrafter som finns och vilka krav och förordningar man ska förhålla sig till.

Stadsnät

Utan våra viktiga stadsnät haltar infrastrukturen.

Det är ingen underdrift att påstå att stadsnäten i Sverige är en av de viktigaste investerarna i svensk infrastruktur. De är navet för många regioner, kommuner och tjänsteleverantörer. Det är stadsnätet som verkat för och lett genomförandet av bredbandsbyggnationen i Sverige. De har bidragit till att både företag och privatpersoner nu är uppkopplade.

Nu när större delen av Sverige har fiber gäller det att leda utvecklingen mot den smarta staden och det smarta samhället. Samtidigt finns det också områden kvar i Sverige som är svårtillgängliga med traditionell fiberförläggning och även dessa områden ska säkerställas för uppkoppling.

Vi på Fiberdata har på olika sätt arbetat med eller hos en stor del av de stadsnät vi har i Sverige. Den kunskap, erfarenhet och det intresse vi har som samlad kompetens gör oss till en samarbetspartner som förstår de utmaningar och behov som finns i ett stadsnät.   

Operatörer

Varje operatörer har sin egen specialitet.

Som operatör kan du driva, hyra ut eller sälja kapacitet och tjänster. Som operatör kan du också vända dig mot olika målgrupper – med olika utbud.

Vi på Fiberdata är insatta i de skiftande vardagar, miljöer och behov som kännetecknar operatörer. Oavsett inriktning kan Fiberdata erbjuda både hjälp och stöd för tjänster och hårdvara, och inte minst en kundsupport som vi kan skräddarsy utifrån enskilda operatörers önskemål och behov.

Företag

Alla företag vill leverera en unik kundupplevelse.

Oavsett om ditt företag arbetar Business-to-Consumer eller Business-to-Business är det kundupplevelsen som avgör om en kund återkommer eller söker sig vidare. Det blir allt viktigare att ha en väl fungerande och stabil nätinfrastruktur. Även den interna nätstrukturen behöver vara stabil, säker och möjliggöra införande av ny teknisk utrusning när behovet uppstår. Fiberdata kan erbjuda en mängd tjänster och kompetenser för att hjälpa företag att uppfylla sina visioner, inte minst med drift och övervakning av företagets nät dygnet runt – året runt.

Tillsammans med Transtema Group är vi en av de mest kompletta aktörerna inom nätverk och kommunikation.

Våra samlade kompetenser kompletterar varandra, från initial planering och projektering till drift och övervakning. Transtema Group består av ett 15-tal verksamma bolag inom nätverkskommunikation. De olika bolagen både kompletterar och stöttar varandra för att du som kund till oss ska få tillgång till den mest kompletta lösningen för din kommunikationslösning.

Fiberdata hjälper till med det mesta inom system, integration, nätutbyggnad, dokumentation, drift, övervakning och support. Vi har samarbetsavtal med både mjuk- och hårdvaruleverantörer och har den tekniska kompetensen att inte bara hjälpa till med produktval utan även genomföra, implementera och supporta dina val.

Produkter

Vi kan hjälpa till med både produkter och support för din nätverkslösning.

Som VAP (Value Added Partner) till Huawei Technologies har vi en unik och certifierad kompetens kring Huawei’s nätverksprodukter inom core, distribution och access. Vi utbildas kontinuerligt på uppdateringar och har en ständig dialog kring både produkter och framtida utmaningar.

Fiberdata samarbetar också med en rad andra leverantörer såsom Genexis, Infoblox, CTS, mfl. Det bidrar till att vi har en god kunskap i olika nätmiljöer, kravspecifikationer och produktbehov.

Utöver vårt eget Open RADIUS har Fiberdata också ett nära samarbete med Netadmin för mjukvara och provisioneringssystem, där vi utöver behovsanalys och design, hjälper till med implementering av både hela och delar av system.

Tjänster

Vårt breda utbud av tjänster hjälper dig effektivisera din egen organisation.

Fiberdata erbjuder en mängd tjänster inom nätinfrastruktur. Med vår samlade, breda och mångåriga erfarenhet av nätinfrastruktur i olika nätmiljöer har vi stött på de flesta problemområden och möjligheter till problemlösning. Till vårt förfogande har vi, utöver våra kompetenta medarbetare och deras erfarenhetsbank, ett nätverk av olika kompetenser inom både företaget och koncernen. Allt från förstudier och projektledning, nätdesign, optimering, nätdokumentation, olika supporttjänster och inte minst vår NOC med drift och övervakning som är bemannad dygnet runt.

Vi är gärna med och säkerställer en långsiktigt kostnadseffektiv hantering av driftsäkra kommunikationsnät.