Mjukvaror – Provisionering

Vi hjälper till med kundanpassade system och systemstöd som effektiviserar ditt hanteringsflöde och säkerställer dokumentationen.

Med ett kundanpassat system effektiviserar du både ditt nät och din vardag.

För att uppnå en effektiv och säker hantering av både nät och tjänster krävs system och systemstöd som både förenklar och effektiviserar och som går att lita på. Både som nätägare och kommunikationsoperatör. Förutom att vi på Fiberdata utvecklar vårt eget system Open Radius har vi nära samarbete med fristående systemleverantörer.

Det är mycket trafik i de olika näten, flera avsändare, många tjänster och en stor mängd mottagare och avlämningsadresser. Att automatisera så mycket som möjligt underlättar inte bara det dagliga arbetet för alla inblandade utan det är också säkrare eftersom tillfällen för felaktig hantering minskas. Bra system hjälper dig också säkerställa en korrekt dokumentation över de olika nätelementen.

Netadmin

Verksamhetssystemet för ditt nät.

Ett system som verkligen kan anpassas efter din verksamhet och dina behov. Fokus ligger på kund- och tjänstehantering och systemet har ett integrerat ärendesystem. Systemet ger dig också möjlighet att automatisera flera funktioner så att vissa moment kan utföras av operatörer, installatörer etc via specifika interface eller kundportaler. Systemet innehåller bland annat API och drivrutinssystem som tillåter systemet att interagera med era övriga system.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad Netadmin Nine kan bidra med i er organisation.

open radius

Tilldelar tjänster på beställning.

Fiberdata har under måna år utvecklat Open Radius. Det är baserat på de grundläggande krav som kan ställas på den här typen av system. Open Radius är i grunden en Radius-server som byggts på med ett gränssnitt, anpassat till tjänstehantering, och som känner av vilken tjänst som ska tilldelas. Open Radius har också ett API för integration mot andra system.

infoblox

Säker hantering av DNS, DHCP och IP administration.

Infoblox är en integrerad lösning för hantering av DNS, DHCP och IPAM (DDI) via ett intuitivt grafiskt gränssnitt och ett väldokumenterat API. Förstärk säkerheten med Infoblox dedikerade skydd mot DNS-baserade attacker, som konstant blir mer och mer sofistikerade och förhindra problem innan de uppstår genom realtidsprediktiv analys av DDI-data för att blockera attacker.