Netadmin och Fiberdata inleder strategiskt partnerskap

okt 23, 2018

Netadmin och Fiberdata ingår ett långsiktigt strategiskt samarbete där kompletterande produkter och tjänster möjliggör ett helhetserbjudande för svenska nätägare och operatörer.

Netadmin kommer att använda Fiberdata för support och leverans av RADIUS, DHCP och andra systemintegrationslösningar vilket ytterligare vidgar Netadmins erbjudande.

”Detta partnerskap breddar oss och vi kommer närmare nätet. Som en del i detta kommer Fiberdata bli Netadmins förstahandsval när det kommer till leverans och support av lösningar som ligger utanför den egna portföljen, till exempel RADIUS-lösningar. Detta kompletterar och breddar vårt erbjudande på ett mycket bra och spännande sätt”, säger Stefan Asplund, CTO på Netadmin.

”Fiberdata kommer att använda Netadmin för att komplettera nuvarande produktportfölj med ett mer utvecklat system för befintliga kunder som kan komma att kräva det. Utöver detta finns det en marknad för nya kunder där vi ser Netadmin som det attraktivaste erbjudandet. Förutom nya kunder ger detta oss även möjlighet att hjälpa våra befintliga kunder med ett bredare och mer komplett systemstöd som vi inte tidigare haft”, säger P-A Lindkvist, CTO på Fiberdata.

Partnerskapet mellan Netadmin och Fiberdata innebär ingen direkt förändring för befintliga kunder annat än att respektive erbjudande breddas.

För mer information, kontakta:

Stefan Asplund, CTO Netadmin.
stefan.asplund@netadminsystems.com
+46 708 45 78 60

P-A Lindkvist, CTO Fiberdata.
p-a.lindkvist@fiberdata.se
+46 701 60 74 00