Network operation center

Vår personal arbetar dygnet runt i Fiberdatas NOC (Network Operations Center) med att övervaka och säkerställa driften i våra kunders nät.

Vårt mål är enkelt – att hålla ditt nät uppe
och tillgängligt. Dygnet runt – året runt.

Fiberdatas NOC är bemannad dygnet runt, årets alla dagar. Där arbetar vi kontinuerligt med att övervaka och säkerställa driften i våra kunders nät. Komplexa nätverk ställer krav på snabbt, analytiskt och kritiskt tänkande tillsammans med breda kunskaper om olika typer av både hård- och mjukvaror. Vår NOC är bemannad med denna kunskap dygnet runt, vardag som helgdag. Vi arbetar också förebyggande genom att samla in och analysera data i de nät vi övervakar, vilket gör att vi kontinuerligt kan arbeta tillsammans med nätägare för att hela tiden förbättra nätet. Kontakta oss gärna för att förutsättningslöst diskutera hur vi och våra samlade kompetenser kan avlasta er egen organisation på ett driftsäkert sätt.

drift och övervakning

Vi tar hand om ditt nät.

Fiberdatas NOC hjälper dig att säkerställa drift och tillgänglighet i ditt nät. För våra kunder är det både säkert och kostnadseffektivt att låta våra tekniker övervaka driften, åtgärda och dokumentera avvikelser. Vi har gedigen kompetens och erfarenhet av olika nätverkslösningar och kan agera omedelbart med olika åtgärder för att säkerställa driften. Vi skräddarsyr lösningar efter de förutsättningar och behov som finns hos vår uppdragsgivare.

Produkt-och tekniksupport

Fiberdata kan din teknik.

Vi är alltid beredda att stötta och hjälpa dig kring dina tekniska problem. Våra tekniker och konsulter har kunskap kring de produkter och den teknik i de nät vi ansvarar för. Tillsammans har vi stor kompetens och bred erfarenhet av olika nätverkslösningar och stor respekt för de olika miljöerna vi arbetar i. Vårt mål är att ge dig en så problemfri nätmiljö som möjligt.

Systemunderhåll

Vi håller ditt nät uppdaterat.

Vår NOC hjälper dig hålla jämna steg med tillverkarnas uppdateringar för ingående system och hårdvaror. Det är minst lika viktigt att planera in och genomföra dessa uppdateringar som att ta hand om nätet i övrigt. Vi hjälper dig identifiera, schemalägga och genomföra dessa uppdateringar.

Natt och helg

Vi övervakar ditt nät när du är ledig.

Med vår tjänst Natt och Helg får du tillgång till vår kvalificerade drift och övervakning när din egen personal är ledig. Med ett väl utarbetat system för arbetsskift säkerställer vi teknisk kompetens och erfarenhet dygnets alla timmar och årets alla dagar. Tjänsterna och servicen är densamma som under kontorstid och vid behov interagerar vi med den fälttjänst ni själva valt.

Hög kompetens

Vi ser oss aldrig som fullärda.

För våra tekniker ingår det i jobbet att hålla sig uppdaterad kring produkter och teknik i de olika nätmiljöer vi övervakar. Vi rör oss i varierande nätverksmiljöer där lösningar skiftar och består av både äldre och nyare teknik. Våra medarbetare är både seniora och juniora vilket ger både den dynamik och den mix av kompetenser vi behöver för att säkerställa drift och underhåll i de nät vi förvaltar åt våra kunder.

Flexibelt utbud

Brett och överlappande utbud.

En rad tilläggstjänster till drift och övervakning ger dig allt från akuta jouråtgärder till mätningar och analyser. Drift- och supporttjänster kan kopplas ihop på ett sätt som passar våra kunder bäst oavsett vilka tjänster eller vilken servicenivå som passar behoven bäst.Det ger dig som kund möjlighet att frigöra interna resurser eller komplettera för nätter, helger, sjukfrånvaro och liknande tillfällen.