Ny VD för Fiberdata

mar 15, 2019

Transtema Group AB utser Mats Devert till ny VD för Fiberdata. Mats är sedan tidigare VD på Bearcom, också det ett bolag inom Transtema Group, och de båda bolagen kommer nu att slås samman under bolagsnamnet Fiberdata.

Mats Devert har tidigare varit med att driva och utveckla flera bolag inom nätinfrastruktur och stadsnät. Mats har drygt 20 års erfarenhet som VD bl.a för Svenska Stadsnät AB (Telia) och för GothNet AB (Göteborg Energi). Dessutom har Mats under många år varit aktiv i Svenska Stadsnätsföreningen. Något som blir en tillgång då både Fiberdata och koncernmodern Transtema Group har höga målsättningar för expansion de närmaste åren.

Niclas Sonesson har framgångsrikt drivit och utvecklat Fiberdata sedan 2012. När han nu väljer att lämna Fiberdata för nya utmaningar är detta ett lämpligt tillfälle att lämna över stafettpinnen till Mats.

Magnus Johansson, VD på Transtema Group AB kommenterar: Styrelsen är tacksam för den insats Niclas Sonesson gjort för bolaget under många år. Samtidigt har vi glädjen att utse Mats Devert till ny VD för ”nya” Fiberdata. Mats är tidigare aktiv som CBO i Transtema Groups yttersta ledning och kommer fortsätta med det parallellt.

Från 1 april 2019 slås Bearcom AB samman med Fiberdata AB. Genom sammanslagningen av två bolag med verksamhetsområden som ligger så nära varandra finns det redan där en kompetensförstärkning som kommer de båda ingående bolagen och deras kunder till gagn. Bolagen kompletterar varandra vilket ger ytterligare kraft och mer resurser att tillgodose kundernas nuvarande och framtida behov kring nätverkslösningar.

Det som hittills varit Bearcom kommer att utgöra grunden för Fiberdatas regionkontor i Göteborg. Fiberdata har det senaste året inlett en rad nya samarbeten och planerar att expandera ytterligare. För att öka både närvaro och tillgänglighet för kunder och samarbetspartners är det viktigt att finnas representerade på flera orter.

Fiberdata, och tidigare Bearcom, ingår i Transtema Groups affärsområde Network Services.

 

Kontakt för mer information

Mats Devert, VD
mats.devert@transtemagroup.se
Tel: +46 707 28 10 01