Om Fiberdata

Vi är en av Sveriges äldsta och mest erfarna systemintegratörer. Vi har ett brett sortiment för stadsnät, operatörer, kommuner och företag. Allt från konsulttjänster till produkter, support och drift.

Fiberdatas fokus är tjänster, produkter och support för moderna kommunikationsnät.

Vår huvudsakliga verksamhet ligger kring systemintegration och drift/övervakning av olika nätverkslösningar. Vi har gedigen kompetens kring marknadens produkter, både hård- och mjukvara. Tillsammans med vår samlade erfarenhet från olika perspektiv kring bredband och nätverk är vi en naturlig samarbetspartner.

Fiberdata utvecklar, bygger och driver nätverk och nätverkstjänster till företag, kommuner och organisationer i Sverige, men också i Norge som är en expansiv marknad för oss. Oavsett om vi arbetar med hårdvara, mjukvara, kompletta bredbandsnät eller drift/övervakning är vårt mål att lösningen ska vara både driftsäker och långsiktigt kostnadseffektiv.

Utöver vår egen samlade kompetens och erfarenhet har vi nära samarbete med flera ledande leverantörer och fördjupat partnerskap med Huawei Technologies för hårdvara och med Netadmin Systems för programvara.

Det gör att våra kunder kan välja att ha en och samma partner i Fiberdata för både tjänster, hårdvara och mjukvara.

Fiberdata grundades redan 1982 och sedan 2016 är vi en del av Transtema Group och därigenom har vi också tillgång till våra systerföretags olika kompetenser. Sedan april 2019 har vi förstärkt vår organisation med tidigare Bearcom. Det tillför både kompetens och en väl fungerande representation i södra och västra Sverige.

erbjudande

Fiberdata erbjuder säkra och långsiktigt kostnadseffektiva lösningar. Tillsammans med våra systerföretag är vi en komplett partner för nätverk och kommunikatikon.

Koncernen

Transtema Group AB – en svensk teknikkoncern med fokus på kommunikationsnät och infrastruktur.

Transtema Group är ett börsnoterat koncernbolag inom nätverk och kommunikation. Koncernen består idag av ett 10-tal verksamma bolag och vi har tillsammans ca 900 medarbetare runt om i Sverige. Tillsammans är vi en av de ledande aktörerna inom projektering, byggnation, underhåll, system och övervakning av infrastrukturer för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Hållbarhet

Kvalitet och miljö är ständigt på agendan.

Som varje företag med självaktning håller vi miljö- och kvalitetsfrågor högt. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vårt miljöledningssystem är ett stöd och instrument i vårt arbete med ständiga förbättringar i verksamheten.

Våra styrdokument och rutiner tar avstamp både i ISO 14001 och i ISO 9001. De syftar inte enbart till att förenkla vår vardag, utan är även en garant för att våra kunder kan vara säkra på att både kvalitet och miljöpåverkan är bästa tänkbara.

Vi tar självklart emot förbättringsförslag så att vi kan bli ännu bättre i vårt arbete.

samarbetspartners

Fiberdata samarbetar med ett flertal leverantörer av både hård- och mjukvara.

Vi har därför möjlighet att erbjuda våra kunder de mest kostnadseffektiva lösningarna och tillhandahålla tjänster och support på ett tillfredsställande sätt. Vi håller oss också uppdaterade kring vad som sker på marknaden i stort.

Utöver detta har vi fördjupat samarbete, partnerskap, med Netadmin Systems för programvaror som stöd för verksamheten.

Vi är VAP (Value Added Partner) på den svenska marknaden för Huaweis produkter inom core, distribution och access. Det ger oss en unik och certifierad kunskap kring deras produkter som vi är stolta över.

Fiberdata är även Guldleverantör hos Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf). Främst gäller det Drift och övervakning samt systemintegration men självklart även våra övriga tjänster och produkter.