Samarbetspartners

Fiberdata samarbetar med ett flertal leverantörer för att kunna erbjuda de bästa produkterna inom hård- och mjukvara.

Tillsammans är vi starkare.

Vi på Fiberdata arbetar alltid efter devisen att vara en av Sveriges mest kvalitetssäkra leverantör och samarbetspartner för våra kunders nät oavsett om du är nätägare, operatör, kommun eller företag. Vår uppgift är att säkerställa drift och bidra till att våra kunder får den utrustning och de redskap den specifika uppdragsgivaren behöver för att arbeta kostnadseffektivt och få förutsättningar att fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi har ett nära samarbete med våra systerbolag inom Transtema Group vid de tillfällen våra uppdrag och kunder gagnas av det. Tillsammans kompletterar vi varandra och blir den mest kompletta samarbetspartnern inom allt som rör nätverkskommunikation och dess kringtjänster.

Vi har valt att komplettera vår egen organisation med både specialistkunskap och produkttillgång genom att ha nära samarbete med flera leverantörer inom vår verksamhetsnisch. Sammantaget ger det oss en enorm kunskapsbank tillsammans med vår egen breda och mångåriga erfarenhet.

Fiberdata är VAP (Value Added Partner) till Huawei på den svenska marknaden. Det innebär att vi har en unik och certifierad kunskap kring deras produkter. Något vi är ensamma om i Norden.

Vi har också ett fördjupat samarbete, partnerskap, med Netadmin Systems för programvaror. Netadmin Nine är ett system som har en rad anpassningsmöjligheter för att tillgodose en mängd hanterings- och övervakningstjänster.

Här ger vi en kort presentation av ett flertal av våra samarbetspartners.

Du är välkommen med en förfrågan till oss om hur vi kan bidra till din organisation, eller om du bara vill diskutera nät och nätverkslösningar.

 

 

Tillsammans med Huawei har vi under många år fördjupat samarbetet och vi är idag Sveriges enda Value Added Partner (VAP). Vi har genom utbildning och färdighet, skaffat en exklusiv och unik ställning som det företag i Norden med bäst kunskap om och kring Huaweis produkter inom Core, Distribution och Access-utrustning.

Netadmin och Fiberdata har ett långsiktigt strategiskt samarbete där kompletterande produkter och tjänster möjliggör ett helhetserbjudande för svenska nätägare och operatörer. Det är ett partnerskap som breddar både Fiberdata och Netadmin där Fiberdata, förutom systemintegration, kan stå för support och leverans av RADIUS, DHCP och andra systemintegrations-lösningar vilket ytterligare vidgar Netadmins erbjudande.

Tack vare våra systerföretag inom Transtema Group har vi naturliga samarbetspartners inom en mängd områden som rör kommunikations-nätverk. Självklart har vi ständig tillgång till våra systerföretags special-kompetenser när vi, eller ni som kund, så önskar.

Fiberdata är Guldleverantör hos Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf). Vi har tecknat ett leverantörsavtal med SSNf som du som Stadsnätsmedlem kan nyttja när det inte finns andra krav på upphandlingar via LOU eller specifika inköpspolicys. Avtalet gäller främst Drift & övervakning men självklart också Systemintegration och övriga tjänster i Fiberdatas portfölj.

Genexis är en ledande europeisk produkt- och teknikleverantör som möjliggör och förbättrar leveransen av bredbands-anslutningar för nätägare, kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer. Genexis mål är att göra det enkelt för alla att ansluta till de tjänster som finns på marknaden. Genexis är en del av Inteno Group AB. Vi samarbetar med Genexis kring CPE’er.

Pro Optix erbjuder den europeiska marknaden ett brett produktsortiment av fiberoptiska lösningar från kärnan i ditt datacenter ända ut till sista anslutningspunkt i ert nät. Detta inkluderar optiska transceivers, fiberkablage, multiplexers, mediakonverterare, test- och mätutrustning. Pro Optix är en av våra huvudleverantörer av främst SFP’er.

Skylanes marknadskunskap i kombination med inköp i stora volymer gör det möjligt för oss att erbjuda kostnadseffektiva lösningar. Skylane har avancerad testutrustning för att säkerställa att vi levererar produkter av hög kvalitet. Skylane är en av våra leverantörer av SFP’er.

Infoblox samarbetar med branschledande företag för att leverera kompletta lösningar för viktiga applikationer såsom nätverkssäkerhet, trådlös infrastruktur, IP-röst och många andra. Som partner är Infoblox lösningar integrerade i Fiberdatas affärsmodell och tillhandahåller utökad expertis och kompletta lösningar för att möjliggöra affärsinitiativ.

CTS (Connection Technology Systems) är specialiserade på elektronik kring fiber-anslutningar och har ett brett urval av lösningar. De är en ledande leverantör av CPE:er, mediakonverterare och industriklassade nätverks-produkter. CTS huvudkontor med produktion och utveckling finns i Taiwan, med svensk representation i Göteborg med lokal support. Vårt samarbete med CTS är främst runt CPE:er.