Säkerhetsåtgärder med anledning av Covid-19

mar 19, 2020

Som en ytterligare säkerhetsåtgärd tar vi inte längre emot oanmälda besök på något av våra kontor. Tillsammans med våra kunder och leverantörer styr vi om våra möten att vara digitala eller lösa det på bästa sätt för det specifika ändamålet. Målet är självklart att förhindra smittspridning samt skydda vår NOC där drift och övervakning av många kommunikationsnät i Sverige sker. Vi betraktar funktionen som samhällsviktig verksamhet och har vår planering och beredskap därefter.

Vi har sedan tidigare vidtagit rekommenderade åtgärder för att förhindra smittspridning. Fiberdata och Transtema Group tar detta på stort allvar och vi värnar om våra medarbetares hälsa, våra kunders verksamhet och vårt samhälleliga ansvar. Vi har en ständig dialog kring viruset och dess verkningar för både individer och verksamheter.