supporttjänster

Med våra supporttjänster kan du stötta din egen organisation med vår kunskap. Vi förstärker också, helt eller delvis, er service gentemot era kunder.

Vi finns till hands för både dig
och dina kunder.

Vi erbjuder total service och support med fokus på bredbandsnät. Vi har både bred och lång erfarenhet av teknik och problemställningar kring nät, bredband och bredbandstjänster. Bland våra kunder finns både nätägare, öppna nät, stadsnät och tjänsteleverantörer med olika krav och behov. Vi hanterar dagligen provisionering i olika accessteknologier, tekniksupport, ut- och ingående callcentertjänster, undersöknings- och utredningsärenden etc.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring era behov av supporttjänster och vad vi kan göra för att avlasta er egen organisation.

kundsupport

Kompetens som höjer kundupplevelsen.

Med fokus på bredbandsnät fungerar vår kundsupport som din egen kundservice mot slutkund. Vi kan de unika utmaningar som finns i olika nätstrukturer och vi arbetar dagligen med att hjälpa och guida kunder kring deras bredbandsanslutning. Med våra supporttjänster kan vi hjälpa er med att förstärka eller helt ombesörja er service gentemot era kunder.

provosionering

Vi kan olika bredbands-tjänster.

Vår kundsupport har lång erfarenhet av provisionering av olika tjänster i flera olika system. Oavsett om det är ett öppet nät, vertikalt nät, stadsnät, automatiserad eller manuell provisionering så har vi kompetensen och erfarenheten att hantera detta på ett säkert sätt. Vi hjälper också till med eventuell felanmälan och en första felsökning när det behövs.

migreringsservice

Migreringar behöver inte vara stökiga.

Fiberdata hjälper er med allt kring migrering. Från projektplanering till slutkundssupport. Vi konfigurerar om switchar och övrig nätverksutrustning, importerar kunddata till valt provisioneringssystem och säkerställer att allt fungerar. Med vår utökade telefonsupport finns vi även tillgängliga för era slutkunder och guidar dem rätt när de upplever problem. 

felsökning

Vi felsöker och utreder felorsaker.

Våra supportfunktioner har kunskap och erfarenhet av flera olika system och nätmiljöer. Vi kan hjälpa till med både felsökning och att utreda felorsaker vid behov. Samtliga supportfunktioner har vår samlade kompetens och produktportfölj till sitt förfogande, och vi skräddarsyr en supportfunktion utifrån de enskilda kundernas behov. Oavsett om det rör sig om ett helhetsåtagande eller stödfunktion.

resurs / förstärkning

Vi finns för er och era kunder när ni inte kan.

Med vår flexibilitet och breda kunskap inom system- och nätmiljöer för kommunikationsnätverk är vi beredda att på ett kostnadseffektivt sätt fungera som er egen support. Vårt åtagande kan vara långsiktigt eller som en resurs vid arbetstoppar, sjukdom, semestrar etc.

Vår support har både kunskap och möjlighet att fungera som både 1st-, 2nd- och 3rd-line support. Vid behov står vi självklart i kontakt med kundens valda fältserviceorganisation för nödvändiga åtgärder.  Vårt mål är att ge era kunder en bra upplevelse och god service.

produktsupport

Unik produktkunskap. 

Vi arbetar med flera leverantörer och har god kunskap om deras produkter, dess egenskaper, uppdateringar och ny teknik. Vår support, och vår NOC som är tillgänglig dygnet runt, finns tillgänglig när du som kund till oss behöver support.

tekniksupport

Vi kan din teknik.

Tillsammans har vi stor kompetens och bred erfarenhet av olika nätmiljöer och olika lösningar. Vi har respekt för olika driftmiljöer och de komplexa nätverk våra kunder kan verka i. Våra tekniker möter dina behov vare sig de är stor eller små och vårt mål är att du som kund till oss ska ha en så problemfri nätmiljö som möjligt.