Trådlöst

Fiberdata har lång erfarenhet av trådlös kommunikation. Allt från olika WiFi-lösningar till Radiolänk över små eller stora grafiska områden.

När kabeln inte når ända fram.

Det finns många tillfällen när radiolänk eller annan trådlös kommunikation behövs för att säkra eller erbjuda uppkoppling. För svårtillgängliga områden kan radiolänk vara en långsiktig lösning. För nyetablerade områden kan radiolänk vara en tillfällig lösning. Oavsett ditt behov har Fiberdata arbetat med trådlösa nätverkslösningar i över 20 år och vi hjälper dig gärna att bygga eller komplettera ditt kommunikationsnätverk. Allt från komplicerade WiFi-lösningar, till radiolänk över små eller stora geografiska områden. Fiberdata kan trådlöst.

Radiolänk

Når dit du vill.

Radiolänk är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att etablera en förbindelse där andra alternativ saknas, är för kostsamma eller helt enkelt tar för lång tid att etablera.  Med radiolänk kan du nå områden där fiber av olika anledningar är svårt att få fram på grund av avstånd, markförhållanden eller där man vill undvika både luft- och sjökabel. Med radiolänk kan du också säkra redundans på din förbindelse, särskilt där fiberförläggningen inte tillåter olika sträckningar.

WiFi

Trådlösa nätverk.

Med trådlösa nätverk och en genomtänkt nätdesign kan vi hjälpa dig att skapa en flexibel IT-infrastruktur med den säkerhet din organisation kräver. Med WiFi 6, som är den senaste tekniken, är prestandan förbättrad med både snabbare hastighet, högre kapacitet och bättre täckning. Stöd för WiFi 6 finns i allt fler enheter och oavsett om ett önskat WiFi-nät är avsett för enskilda företag eller publika platser kan Fiberdata hjälpa dig med rätt lösning.

WiFi4EU

Fiberdata är registrerad leverantör.

WiFi4EU är ett EU-projekt som riktar sig till Sveriges kommuner och syftar till att ge invånare och besökare tillgång till gratis, trådlöst internet på offentliga platser. Fiberdata har installerat och driftsatt en mängd WiFi-lösningar för både kommuner och företag. I samband med att Fiberdata blev registrerad leverantör hos WiFi4EU utformade vi flexibla paketlösningar som väl motsvarar de tekniska krav och specifikationer som ställs från EU för att erhålla det ekonomiska stöd de bidrar med. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om WiFi4EU och våra lösningar.